Medlemssidan

Endast för medlemmar

 

Telefonlista Styrelsen

Tornedalens

 

 

Soldater o roten.

Kyrkor o Församlingar

Uppsatser, artiklar och sammanställningar

Rotering o Rotesoldater utarbetade av Pekka Salmi

Nedertorneås rotering 1621

 

Rotebönder och –soldater i Nedertorneå år 1695

 

Om de sista rotesoldaterna på finska sidan av Tornedalen 1855-1868

Församlingarnas tillkomst och indelning i Tornedalen av Juhani Mäkitalo

Uppsats om Lappfogden Nils Nilsson Oravainen av

Saara Pelttari, Helsingfors

Soronen på Hailuoto

av Stefan Wennberg

Västerbottens regementes hemmansrannsakning i Nedertorneå 1728

 

 

Generalmönsterrullor handskrivna utarbetade av Tage Johansson, Nartiärvi.

År 1689 -- År 1712 -- År 1715

År 1719 -- År 1728 -- År 1735

År 1740 -- År 1748 -- År 1760

År 1761 -- År 1763 -- År 1768

År 1774 -- År 1779 -- År 1786

År 1789 -- År 1811 -- År 1813 och 1820

Sockenstämmoprotokoll mm från 1821-1847 upprättad av Databasen i Haparanda

sid 217-233 sid 234-241 sid 242-259 sid 260-274 sid 275-314 sid 315-324 sid 235-337 sid 338-350 sid 351-361 sid 362-374 sid 375-387

Per-Olof Snells artiklar:

Haparanda Tornio historia:

Bebyggelsen och människorna

Fisket Sjöfarten och Handeln

Birkarlarna på Oravaisensaari och deras anförvanter

Några tillägg om birkarlarna i Armassaari och Niemis

Fastigheter på finska sidan av Tage Johansson

Åren 1830-1837

Karl Gustav Vigsel och dödbok av Juhani Mäkitalo

Vigda i Karl Gustav mellan åren 1798-1820

Döda i Karl Gustav mellan åren 1762-1820

Tecken och noteringar i kyrkans husförhörslängder

Koder

Läsmärken

Tecken för seder Tyda gammal handskrift

Bödelstaxa 1736

Vedskutan "Emma" Haparanda

Monica Trumstedt historia om morfars John Trumstedts Vedskuta "Emma" Haparanda. Fakta och dokument Bror Trumstedt och sammanställning Ann-Sofi Lundgren.

Skonerten Elvines Förlisning utanför Sandskär 1 oktober 1886 av Bror Kulju 1988

Alatornio Kommunionbok år 1750-1762

Upprättad av Pekka Salmi, Stefan Wennberg, Gunhild Palo och Karl-Johan Ruisniemi.

ALATORNIO KOMMUIONBOK ÅR 1750-1762

Sid 6-281 Hela boken

 

KORPIKYLÄ by sid 6-21

HTSF:s Komplement till sidorna 6-21

Förteckning bouppteckningar 1799-1810 personer boendes i Korpikylä.

Förteckning av Gårdar i Korpikylä by Jordaboken Korpikylä by 1543

NEDRE RAUMO by sid 161-166

Byaregister till Alatornio Rippikirja 1780-1797 Bild 304-633.

 

 

 

 

Om bönder och hemman i Alaraumo i år 1681 upprättad av Pekka Salmi

Nedertorneå vigselbok av Tage Johansson

Vidga 1707-1740

Vidga 1741-1750

Vigda 1750-1758

 

Vigda 1771-1779

Vigda 1780-1799

Vigda 1792-1793

Vigda 1800-1834

Vigda 1835-1856

Vigda 1857-1893

Vigda 1894-1908

Vigda 1909-1915

Haparanda vigselbok av Tage Johansson

Vigda 1851-1895

Efter Pehr Norberg utredning

Övertorneå födelsebok 1718-1800

Övertorneå vigsel 1726-1818

 

Hietaniemi födda 1900-1920 sorterad efter årtal

Hietaniemi födda 1850-1899 sorterad efter bostadsort

Hietaniemi födda 1850-1899 sorterad efter efternamn

Hietaniemi födda 1850-1899 sorterad efter årtal

Hietaniemi födda 1721-1778

Tarja Halonens rötter

 

Tage Johanssons samlingar:

Avskrift ur Säivis historia

Kyrkfärden av Stig Ronnegren.

Såivisbornas kyrkfärd 1818 avskrift

Kyrkfärden i tidning

Bildspel

Foton från Laxfiskekommissionen besök i Tornedalen Bildserie 1 Bildserie 2

Foton från Haparanda 1919-1918 av Karl Hjelm

Järnvägsbrobygget 1 och Järnvägsbrobygget 2.

Foton från Beredskapstiden 1939 -1944 i Nedertorneå av Svante Lundell och Torsten Sandberg

Blanketter

Familjeakt Blankett i excel -xls

Familjeakt Blankett i excel -xlsx

Familjeakt KH Blankett i PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

Källnycklar i släktforskningsarbete.

 

Källnyckeln är utarbetat av Stefan Wennberg Haparanda. Den får fritt användas av släktforskarföreningens medlemmar.

Hämta källnyckel (.pdf)

 

 

 

 

© Haparanda Släktforskarförening - Tornio Sukututkimusyhdistys ♦ Epost/Sähköposti: info(at)haparandatornio.net

♦Bankgiro/Pankkisiirto: 363-3450 (Ruotsissa) IBAN: SE8460000000000768260272, SWIFT: HANDSESS ♦