Verksamhetsmål

Verksamhetsplanering inför 2017

 

1. Soldatforskning. Planerad forskning, sammanställning och

undersökning av nu tillgängligt forskningsmaterial om soldater.

 

2. Forskning i gamla källor. Föreningens medlemmar i måndagsgruppen

och kvällsgrupp har bestämt forska och tolka gammalt källmaterial från

sent 1600-tal fram till 1800-talet.

- målet är att kunna tolka och avläsa gammal handskrivet text

som sedan sammanställes.

- arbetsmaterial är kyrkböcker, mantalslängder, bouppteckningar,

domböcker, m.m.

- arbetsformerna blir att medlemmarna delas upp i olika grupper,

förslagsvis 2-3 / grupp.

- uppgifter hämtas från några Tornedalsbyar utmed Torne älvdal

fördelat mellan grupperna.

 

3. Komplettering av inventering av nyinkommet material skall färdigställas under kommande verksamhetsår.

 

4. Genomförande av studiecirklar startas allt eftersom efterfrågan uppstår.

 

5. Fortsatt skanning av böcker och övrigt material till Erik Wahlbergs

hemsida och det nytillkomna materialet från Tage Johansson.

 

6. Studiebesök till riksarkivet i Uleåborg planeras.

 

7. Söka närmare samverkan och samarbete med andra släktforskarföreningar i

Tornedalen.

 

8. Fördjupa kunskaperna i släktforskningen med hjälp av DNA.

 

 

 

© Haparanda Släktforskarförening - Tornio Sukututkimusyhdistys ♦ Epost/Sähköposti: info(at)haparandatornio.net

♦Bankgiro/Pankkisiirto: 363-3450 (Ruotsissa) IBAN: SE8460000000000768260272, SWIFT: HANDSESS ♦

♦ Handelsbanken Tornio: Pankkitili 313110-366678 IBAN: FI32 3131 1000 3666 78 SWIFT: HANDFIHH ♦