Bilder

                                       Tornedalen Släktforskarförening Haparanda - Sukututkimusyhdistys Tornio Torniolaakso

Släktforskardagarna 2016

Bilder från släktforskardagar i Umeå 20-21 augusti 2016. I samverkan med Matarengi forskarförening och HaparandaTornio släktforskarförening anordnades en utställning om våra verksamheter. Många besökare och intressanta samtal uppstod vid vår utställningsmonter.

"Öppet Hus" Haparanda Bibliotek den 23/3 2009

Bild från Haparandarummet "Öppet Hus" som släktforskarföreningen anordnade tillsammans med Haparanda Bibliotek den 23/3 2009. Totalt besöktes "Öppet Hus" av 40-talet personer varav ett antal besökare besökte forskarsalen på Demografiska Databasen.

Informationsdag med Arkiv Digital

20170513 / Tietoa päivä ArkivDigital

Släktforskarföreningen tillsammans med DIS-Nord anordnade en information- och utbildningsdag  den 13/4 2017 i Arkiv Digital.


Sukututkimus yhdiste yhdessä DIS NORD tarjosi tieto ja koulutuspäivän 13/4 2017 ArkivDigital.

Släktforskningens dag genomfördes den 17/3 2012

Sukututkimuksen päivä tapahtui 17/3 2012

Släktforskningens dag genomfördes den 17/3 2012 på Vuxenskolan Haparanda och Tornio stadsbibliotek. I Haparanda besökte 15 personer Öppet Hus dagen medan sex besökte Tornio.


Sukututkimuksen päivä tapahtui 17/3 2012 Vuxenskolanissa Haaparannan ja Tornion kaupunginkirjastosta. Haaparannassa vieraili 15 henkilöä Avointen ovien päivät, ja kuusi henkilöä Torniossa.

© Haparanda  Släktforskarförening - Tornio Sukututkimusyhdistys ♦ Epost/Sähköposti: info(at)haparandatornio.net

♦Bankgiro/Pankkisiirto: 363-3450 (Ruotsissa) IBAN: SE8460000000000768260272, SWIFT: HANDSESS ♦