Verksamhetsmål

                                       Tornedalen Släktforskarförening Haparanda - Sukututkimusyhdistys Tornio Torniolaakso

Verksamhetsplanering inför 2018


1. Under verksamhetsåret skall studiecirklar fortsätta På samma sätt som tidigare. Vi skall också bilda nya släktforskare. Förening avser också att starta studiecirkel för enbart finsktalande om intresse finns.


2. Arbetet med tydning, tolkning och datorisering av Alatornios Kommunionbok 1750-62 skall fortsätta.


3. Det historiska museet i Kemi skall besökas liksom Riksarkivets Uleåborgs enhet.


4. Omhändertagandet av Tage Johanssons material skall fortsätta. Det samma gäller Erik Wahlbergs material. Tanken är att så mycket som möjligt av dessa skall göras åtkomliga på nätet.


5. Det blir i år 10 är sedan föreningen bildades. Styrelsen uttryckte en önskan om att detta bör uppmärksammas På något sätt och kommer att arbeta vidare med frågan.


6. Styrelsen beslutade att föreningen under detta år skall vidare satsa På att få fler aktiva släktforskare På den finska Sidan av gränsen.


Datum 2018-03-12

© Haparanda  Släktforskarförening - Tornio Sukututkimusyhdistys ♦ Epost/Sähköposti: info(at)haparandatornio.net

♦Bankgiro/Pankkisiirto: 363-3450 (Ruotsissa) IBAN: SE8460000000000768260272, SWIFT: HANDSESS ♦