Årsmöte 2009

                                       Tornedalen Släktforskarförening Haparanda - Sukututkimusyhdistys Tornio Torniolaakso

Bilder från årsmöte 20090211 -  Vuosikokoukseen kuvia 20090211

Interimstyrelsen ordförande Tore Simu hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat varefter inbjuden Sören Lejonclou från Matarengi Forskarförening valdes till ordförande för årsmötet. Tore berättar kortfattat om vår nybildade släktforskarförening och verksamhet sedan starten 29/10 2008. Ett 20-talet medlemmar fanns registrerade sedan starten. De föreslagna stadgarna godkändes och medlemsavgiften bestämdes till 100:-per år eller 10 €. Som föreningens första ordförande valdes Vigert Haapasaari Haparanda. Övriga ledamöter valdes från både Haparanda och Tornio och därmed bildades den första gränsöverskridande släktforskarförening i Sverige och Finland.

Efter paus för kaffe med dopp, håller ordförande Sören Lejonclou ett seminarium om släktforskning. Forskarföreningen bildades 2004 och är i första hand en sammanslutning för amatörforskare inom hembygds- och släktforskning och samverkar i hög grad med Nordkalottens kultur- och forskningscentrum i Övertorneå.

Årsmötet får ta del av hur föreningen arbetar. Forskarträffar, studiebesök, resor, studiecirklar, anbytarträffar, kurser, m.m. som anordnas samt stöd i hur man arbetar med datorprogram i släktforskningen. Föreningen förfogar över ett eget ”bibliotek” av forskningsmaterial som t.ex. Erik Wahlbergs släktutredningar. Matarengi Forskarförening bistår gärna med kunskap och stöd till vår förenings kommande släktforskararbeten.

Matarengi Forskarförening överlämnade en boklig gåva om ”Skogarnas folk av Emil Mäkipiha” som skildrar berättelser om Tornedalen samt boken/rapporten ”Birkarlssläkter från övre Tornedalen 1539-1800” av Erik Johansson Kuoksu. Gåvan överlämnades av biblioteksansvarig Marita Mattsson Barsk Tornedalens bibliotek /Nordkalottbiblioteket Övertorneå, blivande bibliotekschef i Haparanda Stad. Gåvan mottogs av nyvalde ordförande Vigert Haapasaari HaparandaTornio Släktforskarförening / Sukututkimusyhdistys.

© Haparanda  Släktforskarförening - Tornio Sukututkimusyhdistys ♦ Epost/Sähköposti: info(at)haparandatornio.net

♦Bankgiro/Pankkisiirto: 363-3450 (Ruotsissa) IBAN: SE8460000000000768260272, SWIFT: HANDSESS ♦