Om oss

                                       Tornedalen Släktforskarförening Haparanda - Sukututkimusyhdistys Tornio Torniolaakso

Om släktforskarföreningens bildande


2008-09-28

Under lång tid hade många efterfrågat bildande av en släktforskarförening i Haparanda. Liknande föreningar fanns även i Övertorneå och Kalix med 70 respektive 450 registrerade medlemmar. I åratal har grupper och enskilda i Haparanda och Torneå släktforskat på egen hand. Haparandabor har dock efterlyst en förening för ändamålet. Av denna anledning hade Stefan Wennberg och Rolf Lustig en första kontakt om "hur skall vi gå vidare", för att bilda förening om släktforskning. Första mötet skedde i början av oktober 2008.

 

Den 13/10 möttes Rolf L och S Wennberg. Vi kom fram till att göra ett försök att starta släktforskarförening i Haparanda. Ett antal namnförslag diskuterades för en tänkt interimsstyrelse. Personerna skulle kontaktas för ett första möte den 29/10 kl 18.30 och samlingslokaler kunde vara på Biblioteket eller Databasen. I första hand, kontaktdes Demografiska Databasen, där också släkt- forskarsalen fanns. Namnförslag på föreningen diskuteras och förslag på stadgar skulle framtas.


Den 16/10 kontaktas Demografiska Databasens chef Karl Ruisniemi om våra planer att bilda en släktforskarförening. Ruisniemi lovar ställa upp med möteslokal och även delta vid första mötet. Ett antal "kända släktforskare" har också lovat medverka i arbetet att bilda en interimstyrelse.


Den 29/10 träffades ett antal person på Demografiska Databasen för bildande av en lokal släkforskarförening i Haparanda. Gruppen omfattade 11 personer, sju från Haparanda och tre från Torneå. Gruppen beslutade att bilda en förening med gemensamt verksamhetsområde Haparanda-Torneå. Föreningens namn föreslogs heta HaparandaTornio släktforskarförening fram till ett planerat årsmöte i slutet av året eller i februari 2009.


En interimsstyrelse utsågs bestående av sju personer samt fyra ledamöter utsågs till valberedning, två från Haparanda och två från Torneå.


Föreslagen stadga antogs och medlemskapsavgift bestämdes till 100 kr. Marknadsföringskulle ske bl.a. genom "mun till mun" metoden, anslag på offentliga platser, tidningskontakter, m.fl. föreslag.


Den 10/11 2008 träffades interimstyrelsen för sitt första möte och har därefter haft fem möten fram till första årsmötet.


Till årsmöte den 11/2 2009 kom 20 medlemmmar och intresserade, varefter en lagstadgad styrelse utsågs, bestående av ordförande och sex ledamöter samt tre ersättare. Dessutom utsågs både revisorer och ny valberedning.


Text Rolf Lustig

I bild de person som var med och startade släktforskarföreningen. Från vänster Marketta Anundi, Vigert Haapasaari, Gunnel Snäll, Tore Simu, Juhani Mäkitalo, Esko Isonikkilä, Sven Lakso, Martti Säipä samt Stefan Wennberg.


På bilden saknas Rolf Lustig (fotograf).

Nuvarande styrelse

© Haparanda  Släktforskarförening - Tornio Sukututkimusyhdistys ♦ Epost/Sähköposti: info(at)haparandatornio.net

♦Bankgiro/Pankkisiirto: 363-3450 (Ruotsissa) IBAN: SE8460000000000768260272, SWIFT: HANDSESS ♦