Årsmöte 2014

                                       Tornedalen Släktforskarförening Haparanda - Sukututkimusyhdistys Tornio Torniolaakso

Bilder från årsmöte 2014-02-20  / Kuvia vuosikokkous 2014-02-20

Årsmötet 2014 genomfördes på Vuxenskolan, där även föreningens verksamhet finns sedan oktober 2010.

Under årsmötet deltog 18 medlemmar.


Tema: "Släktträff i Amerika". Maud och Vigert träffar sina släktingar.

Aiheena: "Sukukokoontuminen Amerikassa". Maud ja Vigert tapaavat sukulaisiaan.

Efter årsmötesförhandlingar får medlemmarna en historik om en släktresa tll Amerika. Maud Videhult och Vigert Haapasaari

berättar om släktresan sommaren 2013. De får bl.a. träffa släktingar de aldrig träffat.

Många nyfikna frågor väktes av åhörarna och kurser efterfrågas om hur man hittar sina släktingar

som emigrerade till Amerika.

© Haparanda  Släktforskarförening - Tornio Sukututkimusyhdistys ♦ Epost/Sähköposti: info(at)haparandatornio.net

♦Bankgiro/Pankkisiirto: 363-3450 (Ruotsissa) IBAN: SE8460000000000768260272, SWIFT: HANDSESS ♦