Sockenindelning

                                       Tornedalen Släktforskarförening Haparanda - Sukututkimusyhdistys Tornio Torniolaakso

Sockenindelning  Tornedalen


Övertorneå

Haparanda/Nedertorneå/Torneå

Pastoratskod: 110802 Namn: ursprungligen Särkilax, -1909 Öfver-Torneå, 1910- Övertorneå. Län: -1810 Västerbottens län, 1810-05-21- Norrbottens län. Indelning: 1482-08-20 utbruten ur Nedertorneå, 1602-10-25 utbrutet Tenoteki (Enontekis), 1.617 utbrutet Hietaniemi kapell, 1655 utbrutet Kengis bruksförsamling, 1725-08-09 utbrutet Pajala, 1810 utbrutet Alkkula (nu Övertorneå i Finland), 1856-06-20 utbrutet Korpilombolo, 192601-01 indelad i två kbfd: Övertorneå kbfd och Svansteins kbfd, 1962-01-01 utbrutet Svanstein, varvid kyrkobokföringsdistrikten upplösts. Pastorat: 1482-08-20-1530 Torneå (Nedertorneå), 1530-11-20- omkring 1538 eget, omkring 1538-1606 Nedertorneå, 1606-10-20-1617 eget, 1617-1655 Övertorneå och Hietaniemi, 1655-1725 Övertorneå, Hietanlemi och Kengis, 1725-1788 Övertorneå, Hietaniemi, Kengis och Pajala, 1788-1812 Övertorneå, Hietaniemi, Pajala, Kengis, Muonioniska och (mot slutet) Kolari, 1812-1836 Övertorneå, Hietaniemi, Pajala och Kengis, 1837-1842 Övertorneå, Hietaniemi och Pajala, 1842-1856 Övertorneå och Hietanlemi, 1856-06-20-1878 Övertorneå, Hietaniemi och Korpilombolo, 1878(beslut 1869-06-25)-1920 Övertorneå och Korpilombolo, 1920-05-01- (beslut 1903-12-04) eget. Husförhörslängd: 1781-. Födelsebok: 1718-.

Nedertorneå

Namn: förut Torneå. Län: -1809 Västerbottens län. Indelning: omkring 1340 utbruten ur Luleå (Nederluleå) som kapell, 1482-08-20 utbrutet Särkilax (Övertorneå), 1647 utbrutet Torneå (nu i Finland), 1745 utbrutet Karungi (nu Karl Gustav), 1809-09-05 överförd till Finland och utbrutet Nedertorneå (-Haparanda). Pastorat: 1340-1413 Luleå (Nederluleå), 1413-1482 eget, 1482-08-20-1530 Torneå och Särkilax, 1530-1120- omkring 1538 eget, omkring 1538-1606 Torneå (Nedertorneå) och Särkilax (Övertorneå), 1606-10-20-1614 eget, 1614-1647 Nedertorneå, Enontekis och Simojärvi (Jukkasjärvi), 1647-1673 Nedertorneå, Enontekis, Simojärvi och Torneå, 16741745 Nedertorneå och Torneå, 1745-1785 Nedertorneå, Torneå och Karungi (nu Karl Gustav), 1785-1809 Nedertorneå och Torneå, 1809-1859 Nedertorneå, Torneå och Karungi (ny församling i Finland), 1859-1896 Nedertorneå och Torneå, 1896- eget. Husförhörslängd: 1750-. Födelsebok:(1707), 1717-. Arkiv: allt hos kyrkoherdeämbetet (adress: Parasniemi, SF-95450 Torneå, Finland), mikrofilmer på landsarkivet i Uleåborg. Övrigt: förväxla ej med Torneå stadsförsamling i Finland, Karl Gustav 258304

Nedertorneå 258300

Pastoratskod: 110810 Namn: 1745-1783 Karungi kapellag, 1783- Karl Gustav. Län: -1810 Västerbottens län, 1810-05-21 - Norrbottens län.Indelning: 1745 utbruten ur Nedertorneå som kapellag, 1809 utbrutet Karungi (i Finland). Pastorat: 1745-1783 Nedertorneå, 1783- eget.Husförhörslängd: 1784-. Födelsebok: 1793-. 

Nedertorneå-Haparanda 258301   

Pastoratskod: 110801 Namn: -1909 Neder-Torneå, 1910-1928 Nedertorneå, 1928-04-13- Nedertorneå-Haparanda. Län: -1810 Västerbottens län, 1810-05-21- Norrbottens län. Indelning: 1809-09-05 utbruten ur Nedertorneå (i Finland), 1923-05-01 inrättat Seskarö kbfd, 1928-04-13 indelad i tre kbfd: Nedertorneå kbfd, Haparanda kbfd och Seskarö kbfd, 1975-01-01 Nedertorneå kbfd uppgått i Haparanda kbfd, 1976-12-31 återstående kbfd upplösta. Pastorat: eget. Övrigt: redan före 1928 skilda böcker för Haparanda; 1865-1923 särskilda kyrkoböcker (jämte register 1924-1925) för fångvårdsanstalten, på landsarkivet.  


Pajala kbfd 252100

Indelning: 1948-01-01 bildat inom Pajala församling, 1970-12-31 upplöst.

Nedertorneå kbfd 258300  

Indelning: 1928-04-13 bildat inom Nedertorneå-Haparanda församling, 1975-01-01 uppgått i Haparanda kbfd
Nedertorneå-Haparanda 258301 


Pastoratskod: 110803 Län: -1810 Västerbottens län, 1810-05-21- Norrbottens län. Indelning: 1725-08-09 utbruten ur Övertorneå som kapellförsamling, 1788 utbrutet Muonioniska (Muonio i Finland), före 1812 utbrutet Kolari (i Finland), 1837-01-01 införlivat Kengis, 1854 utbrutet Muonionalusta, 1882 (beslut 1877-03-23) utbrutet Tärendö, 1914-01-01 utbrutet Junosuando, 1948-01-01 indelad i två kbfd: Pajala kbfd och Kaunisvaara kbfd, 1970-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta. Pastorat:1725-1842 Övertorneå, 1842(beslut 1828-02-06)-1854 eget, 1854-1882 Pajala och Muonionalusta, 1882(beslut 1877-03-23)-1913 Pajala, Muonionalusta och Tärendö, 1914-1916 Pajala, Muonionalusta, Tärendö och Junosuando, 1916-05-01-1947 Pajala, Muonionalusta och Junosuando, 1948-1961 Paiala och Muonionalusta, 1962- eget. Husförhörslängd: 1764-1837, 1885- Födelsebok: 1743-1830, 1877- Arkiv: vid brand 1941-11-24 i Muonionalusta förstördes därvarande delar av Pajalas arkiv. Övrigt: födelser vid Paiala Sjukstuga 1939-1946 införda i församlingens födelsebok; 1888-1915 särskilda kyrkoböcker för fångvårdsanstalten, på landsarkivet. 

Pastoratskod: 110801 Namn: -1909 Neder-Torneå, 1910-1928 Nedertorneå, 1928-04-13- Nedertorneå-Haparanda. Län: -1810 Västerbottens län, 1810-05-21- Norrbottens län. Indelning: 1809-09-05 utbruten ur Nedertorneå (i Finland), 1923-05-01 inrättat Seskarö kbfd, 1928-04-13 indelad i tre kbfd: Nedertorneå kbfd, Haparanda kbfd och Seskarö kbfd, 1975-01-01 Nedertorneå kbfd uppgått i Haparanda kbfd, 1976-12-31 återstående kbfd upplösta. Pastorat: eget. Övrigt: redan före 1928 skilda böcker för Haparanda; 1865-1923 särskilda kyrkoböcker (jämte register 1924-1925) för fångvårdsanstalten, på landsarkivet.  


Nedertorneå kbfd 258300  

Indelning: 1928-04-13 bildat inom Nedertorneå-Haparanda församling, 1975-01-01 uppgått i Haparanda kbfd.

© Haparanda  Släktforskarförening - Tornio Sukututkimusyhdistys ♦ Epost/Sähköposti: info(at)haparandatornio.net

♦Bankgiro/Pankkisiirto: 363-3450 (Ruotsissa) IBAN: SE8460000000000768260272, SWIFT: HANDSESS ♦