Alatornio kommuionbok 1750-1762

                                       Tornedalen Släktforskarförening Haparanda - Sukututkimusyhdistys Tornio Torniolaakso

Alatornio Kommunionbok 1750-1762  digital utgåva


Sidan med sid 17 och 18 saknas. Orginalboken förvaras på Riksarkivet i Uleåborg.


Vi har använt oss av den Svartvita microfilmade bildversion av boken som finns upplagd på ”Internet” under Finlands Släkthistoriska Förening FSHY: hemsida och den avfotograferade version som finns hos Kansallisakristo Digitaaliarkistos hemsida.

Boken är i sitt skick rätt svårläst och ”grötig” på sina ställen. Skrift med ljust bläck och överskrivet med nyare mörkare bläck.

Den är skriven med lite omväxlande stilar och påfylld med kompletterande uppgifter. Överskrivningar försvåra tydningen.  Skrivaren har angett levnadsåldern med utgångspunkt från bokens början år 1750.


Några forskare vid Haparanda släktforskarförening har under åren 2017-2018 inlett ett projekt för renskrivning och tolkning av bokens innehåll. Kontroll mot vigsel-, födelse- och död o begravningsbok o i en del fall även soldatrullor har gjorts i flera fall.

Resultatet har angetts i den högra kolumnen som kommentarer. Det som vi inte hittills har tytt har lämnats med ”frågetecken?”.

Vi presenterar här på vår hemsida den första digitala utgåvan i PDF-format.

Vi kommer att besöka Arkivet i Uleåborg för att betrakta frågetecknen i originalet. Vår ambition är att komplettera denna utgåva allt eftersom vi kan räta ut frågetecknen.


Haparanda 2018-02-19


Projektgruppen består av medlemmar från HTSF:

Pekka Salmi,  Karl-Johan Ruisniemi, Gunhild Palo och Stefan Wennberg


© Haparanda  Släktforskarförening - Tornio Sukututkimusyhdistys ♦ Epost/Sähköposti: info(at)haparandatornio.net

♦Bankgiro/Pankkisiirto: 363-3450 (Ruotsissa) IBAN: SE8460000000000768260272, SWIFT: HANDSESS ♦