Årsmöte 2011

                                       Tornedalen Släktforskarförening Haparanda - Sukututkimusyhdistys Tornio Torniolaakso

Bilder från årsmöte 2011-02-23  / Kuvia vuosikokkous 2011-02-23

Årsmötet 2011 genomfördes på Vuxenskolan, där även föreningens verksamhet finns sedan oktober 2010. Under årsmötet deltog 15 medlemmar.


Efter årsmötesförhandlingar får medlemmarna en historik om DIS-Nord av Stefan Wennberg. DIS-Nord är en regionföreningen som bildades 2004 och verkar för de två nordligaste länen Norrbotten och Västerbotten och ingår i riksförbundet DIS.

Inom DIS-Nord jobbar vi idogt för att kunna organisera träffar och så småningom utbildning på främst DISGEN som är ett datorprogram som stöd i släktforskning.

© Haparanda  Släktforskarförening - Tornio Sukututkimusyhdistys ♦ Epost/Sähköposti: info(at)haparandatornio.net

♦Bankgiro/Pankkisiirto: 363-3450 (Ruotsissa) IBAN: SE8460000000000768260272, SWIFT: HANDSESS ♦